“โรงสีข้าวพระราชทาน” สหกรณ์ยั่งยืนสร้างรายได้สู่ชุมชน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


โรงสีข้าวพระราชทาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ลดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบ จากพ่อค้าคนกลาง-ระบบตลาดใหญ่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน