สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เชิญชวนปชช.ส่งบทความแสดงความอาลัย “พ่อหลวง”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมส่งบทความ แสดงความรัก ความอาลัย และความจงรักภักดี ต่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

TOP ประเด็นร้อน