“ยิ่งลักษณ์” ยันต่อสู้ปมชดใช้ค่าเสียหายข้าว 3.5 หมื่นล้านเต็มที่ (คลิป)