นายกฯ ตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติทำแผนแม่บทบริหารจัดการแร่