นายกฯ ตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติทำแผนแม่บทบริหารจัดการแร่


นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ จัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์แร่ และดูแลความเดือดร้อนของประชาชน

TOP ประเด็นร้อน