โรงงานเอทานอลยันกำจัดภูเขาก๊าซไข่เน่าใน 2 เดือน (คลิป)