เตือนนักท่องเที่ยวนอนกางเต้นท์ในป่าระวังไข้รากสาดใหญ่ 


กรมควบคุมโรค แนะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการกางเตนท์ในช่วงฤดูหนาวให้ระวังโรคไข้รากสาดใหญ่ ควรทายาป้องกันแมลงและให้รีบอาบน้ำให้สะอาดหลังออกจากป่า และซักเสื้อผ้าที่สวมใส่ซักให้สะอาดทันที

TOP ประเด็นร้อน