เครื่องบินทหารรัสเซียสูญหาย หลังขึ้นบินจาก "เมืองโซซิ" ชายฝั่งทะเลดำ