ตระการตา "สยามพารากอน" จัดงานสวดมนต์ข้ามปี : ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (คลิป)


สยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมหามงคลสวดมนต์ข้ามปี “สยามพารากอน สวดมนต์ข้ามปี: ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐” ประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีเนืองแน่น เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิตในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

TOP ประเด็นร้อน