สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดใต้ - อุตุฯ ชี้เกิดจาก “ลานีญา” (คลิป)