ด่วน!! แอร์เอเชียแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช 8-9 ม.ค. 60