เงิน (ไม่) คงคลัง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังจากที่ช่วงเที่ยงวันนี้(6ก.พ.60) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของประเทศ หลังในเดือนธันวาคม 2559 มีเงินคงคลังเหลืออยู่ 7.49 หมื่นล้านบาท เกิดจากเป็นการบริหารจัดการของกระทรวงการคลังที่ไม่ต้องการกู้เงินมากองไว้ จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย โดยมีการประเมินว่าระดับเงินคงคลังควรอยู่ที่ 5 หมื่นล้านบาท-1 แสนล้านบาท ดังนั้น การมีระดับเงินคงคลัง 3-5 แสนล้านบาท ถือว่ามากเกินไป

TOP ประเด็นร้อน