ทนายคลายทุกข์ : ให้เพื่อนกู้เงิน ไม่ใช้มา 3 ปี อยากได้คืนทำอย่างไร