พระสงฆ์กว่า 100 รูป รวมตัวประตู 7 ธรรมกาย ขอบิณฑบาต ม.44