สั่งปิด “สะพานไทย-เบลเยี่ยม” เพลิงไหม้เสียหายหนักโครงสร้างทรุดตัว