ชาวชุมชนป้อมมหากาฬ เดินหน้าเจรจา กทม. ขออยู่ร่วมเพื่อพัฒนา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การเข้ารื้อบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ จะยุติไว้เพียง 4 หลังตามข้อตกลง โดยชาวบ้านขอเจรจาหาทางออกร่วมกับกรุงเทพมหานครอีกครั้ง ซึ่งชาวบ้าน ยังยืนยันขออยู่ร่วมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาและต้องการให้นำมิติด้านชุมชนเข้ามาพูดคุยแทนข้อกฎหมาย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน