ก.ล.ต.เล็งคุมหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้น IPO หวังกระจายถึงมือประชาชน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ก.ล.ต.เปิดแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หลังพบให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการควบคุมปริมาณหุ้นจนนำไปสู่การสร้างราคาหุ้นสูงได้ง่าย

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.จะเปิดให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) ให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (RP) เพื่อให้เกิดการกระจายหุ้น IPO ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอไม่กระจุกตัวกับกลุ่มบุคคลใดจนทำให้ควบคุมปริมาณหุ้น IPO ได้ง่ายและนำไปสู่การสร้างราคาหุ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พบว่า การซื้อขายหุ้น  IPO ในหลายกรณีมีความร้อนแรง โดยราคาซื้อขายหุ้น IPO ในช่วงแรกที่เข้าจดทะเบียนสูงกว่าราคา IPO มาก ส่วนหนึ่งเกิดจากหุ้นที่จัดสรรในช่วง IPO กระจุกตัวมากในกลุ่ม RP ถึง 40-50% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย  ทำให้สามารถควบคุมปริมาณหุ้นจนนำไปสู่การสร้างราคาหุ้นสูงได้ง่าย

ขณะเดียวกัน พบว่ามีรายชื่อผู้มีอุปการคุณซ้ำกันในการทำ IPO ของบริษัทที่อยู่ต่างอุตสาหกรรมกัน ซึ่งการรายงานผลการขายก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่แท้จริง ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรหุ้น IPO และได้เปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้การจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณและ RP ของบริษัทมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. จะได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดทำเป็นร่างประกาศ และเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง โดยประเด็นที่ได้ปรับให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากขึ้น ทั้งปรับปรุงนิยามของ “ผู้มีอุปการคุณ” เป็น บุคคลที่สร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องหรือชัดเจนให้กับบริษัท, กำหนดสัดส่วนการจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณไม่เกิน 15% ของหุ้น IPO โดยเมื่อรวมกับส่วนที่จัดสรรให้ RP และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วไม่เกิน 25% ของหุ้น IPO

นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และนำส่งรายชื่อและระบุลักษณะการมีอุปการคุณต่อสำนักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย และแก้ไขระยะเวลาการรายงานผลการขายหุ้น IPO จากเดิมที่เสนอภายใน 10 วันเป็นภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้น เป็นต้น สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือโทรสาร 0-2263-6502 หรือทาง e-mail corporat@sec.or.thจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ