ผู้คิดค้นธงสีรุ้งของชาวเกย์ เสียชีวิตดัวยวัย 65 ปี