คตง.ชี้ป้ายโฆษณาอาคารสูงกรุงเทพฯเสี่ยงกว่า 2.7 พันแห่ง