ถอดสมการข่าว EP.33 ถอดรหัสสะเก็ดระเบิดตะปูในแจกัน ล่าลายเซ็นมือระเบิด รพ.พระมงกุฏเกล้า