ทีวีดิจิทัล เสนอเงื่อนไข ไม่นำรายได้โอทีที เป็นผลประกอบการรวม


โดย PPTV Online

เผยแพร่




ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล หารือกับคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top หรือ OTT เป็นครั้งที่ 2 พร้อมยื่น 4 ข้อเสนอ เป็นแนวปฏิบัติ และแนวทางควบคุมดูแลผู้ประกอบการ OTT ควบคุมดูแลผู้ประกอบการต่างชาติเท่าเทียมกับผู้ประกอบการไทย และไม่ให้นำรายได้โอทีทีไปรวมกับผลประกอบการทีวีดิจิทัลที่ต้องส่ง กสทช.

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน