ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเยี่ยมเหยื่อเพลิงไหม้ และเจ้าหน้าที่