เลขาฯคอร์รัปชั่น จวกยับรับแป๊ะเจี๊ยะ ชี้ต้องรับโทษ "ประหารชีวิต"