ไทยปลดล็อค เปิดศูนย์รับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผลกระทบที่เริ่มสร้างความกังวลจากปัญหาแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเดินทางกลับอย่างต่อเนื่องหลังไทยประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการคนงานต่างด้าว แม้จะใช้มาตรา 44 ชะลอการลงโทษหนักออกไปแล้วก็ตาม แต่ยังพบปัญหาว่า การกลับไปดำเนินการที่ถูกต้องในประเทศต้นทาง ก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ทำให้วันนี้ กระทรวงแรงงานต้องเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนและการออกใบขออนุญาตทำงานจากประเทศไทย โดยจะเปิดให้นายจ้างมาลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นเวลา 15 วัน โดยเปิดช่องทางออกใบขออนุญาตทำงานให้ใหม่ สำหรับแรงงานที่มีเอกสารด้านสัญชาติและพิสูจน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน