ไทยปลดล็อค เปิดศูนย์รับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผลกระทบที่เริ่มสร้างความกังวลจากปัญหาแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเดินทางกลับอย่างต่อเนื่องหลังไทยประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการคนงานต่างด้าว แม้จะใช้มาตรา 44 ชะลอการลงโทษหนักออกไปแล้วก็ตาม แต่ยังพบปัญหาว่า การกลับไปดำเนินการที่ถูกต้องในประเทศต้นทาง ก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ทำให้วันนี้ กระทรวงแรงงานต้องเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนและการออกใบขออนุญาตทำงานจากประเทศไทย โดยจะเปิดให้นายจ้างมาลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นเวลา 15 วัน โดยเปิดช่องทางออกใบขออนุญาตทำงานให้ใหม่ สำหรับแรงงานที่มีเอกสารด้านสัญชาติและพิสูจน

ผลกระทบที่รุนแรงจากการเดินทางกลับของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้กระทรวงแรงานต้องเร่งแก้ไข โดยการเสวนาในหัวข้อ "พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ปวงชนชาวไทยได้อะไร" วันนี้ (5 ก.ค.60) เร่งจัดขึ้นหลังกฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ถูกบังคับใช้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า แม้รัฐบาลจะใช้มาตรา 44 ชะลอบทลงโทษบางมาตราที่มีค่าปรับรุนแรงไปอีก 180 วัน แต่ในข้อเท็จจริงคือ ยังมีแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านทำงานอยู่ เพียงแค่ยังไม่มีบทลงโทษในตอนนี้เท่านั้น จึงขอให้นายจ้างนำแรงงานมาเข้าระบบให้ถูกต้องทั้งหมด

แนวทางที่สำคัญ คือ กระทรวงแรงงาน จะช่วยอำนวยความสะดวกตั้งศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเดิมที่ผิดกฎหมาย นำเอกสารเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับไปลงทะเบียนที่ประเทศของพวกเขาเองทั้งหมด จากที่ไม่เปิดลงทะเบียนใหม่มานานแล้ว ศูนย์แห่งนี้ จะเปิดให้กรอกคำร้อง ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้าง และจะออกหนังสือยืนยันการทำงาน สำหรับนำไปใช้ขอพิสูจน์สัญชาติและใบอนุญาตทำงาน และจะเปิดให้บริการเพียง 15 วัน ในกรุงเทพมหานครมี 10 จุด ส่วนที่ต่างจังหวัด ไปดำเนินการได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด

ขณะที่ฝ่ายทางการเมียนมาร์ให้ความร่วมมือในขั้นตอนนี้ ด้วยการเพิ่มบุคลากรในศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ในไทย 6 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงราย ระนอง และตาก และอาจพิจารณาขยายศูนย์เพิ่มเติม แต่หากไม่สามารถตรวจพิสูจน์สัญชาติได้ทันภายใน 6 เดือน กระทรวงแรงงานจะออกมาตรการรองรับเพื่อขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวมีเอกสารและใบอนุญาตทำงานชั่วคราว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้น

ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ตรวจสัญชาติแล้ว มีเอกสารยืนยันตัวตนจากประเทศต้นทางแล้ว ตรวจลงตราวีซ่าทำงานแล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ มีใบอนุญาตทำงานที่ไม่ตรงกับงานที่ทำในปัจจุบัน หากเป็นแรงงานในกลุ่มกิจการทั่วไป สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เลย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  ส่วนแรงงานในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำสามารถขอได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN แสดงความเห็นด้วยที่รัฐบาลช่วยชะลอบทลงโทษในบางมาตรา เพราะมีอุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการขาดแคลนแรงงานและยังเสนอให้รัฐบาลนำแรงงานใต้ดินนอกระบบเข้ามาในระบบให้ได้ทั้งหมด โดยเห็นว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศด้านแรงงาน

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ