เจ้าของโกดังข้าวคัดค้านนำข้าวเข้าสู่ระบบอุตฯ อาหารสัตว์