ชาวท่าเยี่ยม อ.เสลภูมิ เฝ้าระวัง หลังพนังกั้นลำน้ำยังขาด