“ร้อยเอ็ด” รับน้ำต่อจาก “สกลนคร”  เร่งอพยพคนออกจากพื้นที่ประสบภัย