ผอ.สำนักจัดการน้ำ ยันระบายน้ำออกจากสกลนครได้ภายใน 7 วัน