ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เผย "สรยุทธ" ผ้า 3 ผืนกับชีวิตสมถะ