ลูกหนี้กว่า 50 ราย โวยถูกเจ้าหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยโหด