ยึดศาสตร์พระราชา แนวทางรับมือภัยพิบัติ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดนิทรรศการและกิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลแนวทางการรับมือภัยพิบัติ โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา ส่งเสริมความเข้มแข็งในระดับชุมชนรับมือภัยพิบัติได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน