ประมูลบันทึกปรัชญาชีวิตของ "ไอน์สไตน์" มูลค่า 50 ล้านบาท