นักวิจัยฝรั่งเศสเผยสิ่งแรกที่ทำตอนตื่นสร้างนิสัยติดตัวได้