ประชาชนรอต้อนรับ  “ตูน ” แน่นจุดพัก  วิ่ง 5 วันพ้นเขต 3 จว.ชายแดนใต้