อังกฤษเริ่มใช้ถังอัตโนมัติเก็บขยะในทะเล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประเทศอังกฤษ ติดตั้งถังเก็บขยะแบบอัตโนมัติในทะเล โดยคาดจะช่วยลดปริมาณขยะในทะเลได้ปีละครึ่งตัน

TOP ประเด็นร้อน