“อ.เจษฎา”ไขปมพระยาพิชัยดาบหักร้องไห้ ชี้เกิดน้ำค้างจากอากาศเย็น