พบ "ปลาหมอสีคางดำ" อยู่ในน้ำทะเลได้ หวั่นกระทบประมงพื้นบ้าน