มิวเซียมสยามเตรียมเปิดนิทรรศการถาวรชุดใหม่ “ถอดรหัสไทย”