นักวิจัยทดสอบเซรุ่ม จากชายผู้ฉีดพิษงูเข้าร่างกายตลอด 30 ปี