อีโอดีรุดตรวจสอบ พบระเบิดชนิดขว้าง ซอยสุขสวัสดิ์ 28