หาที่ฝังใหม่ไม่ได้! อบต.ศาลาด่าน กังวลปัญหาขยะตกค้างกว่า 5 หมื่นตัน