นายกรัฐมนตรีเลบานอนยันไม่ได้ถูกบังคับและพร้อมกลับบ้านทันที