เครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุฯ แนะเร่งแก้ปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ