กลุ่มชาวบ้านคัดค้านปลาหมอสีคางดำ ถูกทหารเบรกเคลื่อนไหวในกทม.