ทุบสถิติ! ประมูลภาพวาดพระเยซูของ “ดาวินชี” 15,000 ล้านบาท