เครื่องจับเท็จพบความผิดปกติ “สับ-ครูอ๋อง” ในคดีครูจอมทรัพย์