“ดุษฎี”แจงไม่นำ“สับ วาปี”ขึ้นศาลคดีครูจอมทรัพย์เพราะไม่ผ่านจับเท็จ