พบข้อมูลก่อนตาย 1 วัน "ภคพงศ์" อาจถูกสั่งซ่อมกลางโรงเลี้ยง