“วิษณุ” ปัดต่ออายุ พ.ร.บ.มั่นคงฯ ใช้กับกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้า แจงต่ออายุตามปกติ