สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา