น้ำท่วมนครศรีธรรมราชยังวิกฤต พบข้อมูล “รถเล็ก” ถูกน้ำป่าซัดหลายคัน

VIEW 5.46k